Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Werken bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit


COMMISSIELEDEN EN ADVISEURS

 Bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ontstaan per 1 januari 2019 vacatures voor 1 architectlid en 1 lid architectuurhistorie
voor circa 12 uur per maand

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie die het Amsterdamse gemeentebestuur adviseert over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten.

De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw en architectuurhistorie. Voor de
beoordeling van aanvragen voor woonboten, historische schepen en kunst in de openbare ruimte maakt de commissie gebruik van
de adviezen van specialisten (adviseurs). Monumenten en Archeologie treedt op als adviseur van de commissie bij ingrepen
aan monumenten.

Vanwege de omvang van het werkgebied is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onderverdeeld in subcommissies met ieder hun eigen taak en specialisme. Er zijn drie gebiedsgerichte subcommissies voor welstands- en monumentenadviezen: Commissie 1 voor de Binnenstad, Commissie 2 voor de 19de-eeuwse Ring en de Gordel ’20-’40 en Commissie 3 voor de naoorlogse gebieden en Amsterdam Noord. Een vierde subcommissie is samengesteld uit de architectuurhistorici van de Commissies 1-3 en geeft adviezen over de plaatsing van gebouwen of gebieden op de gemeentelijke-  of rijksmonumentenlijst. Per 1 januari 2017 is de Commissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit toegevoegd. Deze adviseert vroeg in het proces wanneer kaders moeten worden meegegeven aan een bouwinitiatief of wanneer een bredere afweging gemaakt moet worden tussen aspecten van stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie.         
Leden van de Commissies 1-3 kunnen deel uitmaken van de Commissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit.   

Wij zoeken voor
Commissie 1:    een lid architectuurhistorie
Commissie 3:    een architectlid

Gevraagde competenties
- gezaghebbend in het vakgebied
- kennis van de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad
- relevante ervaring in het werkveld van architectuur en cultuurhistorie
- gevoel voor ontwerpprocessen en aantoonbare ervaring met advisering binnen een gevarieerde stedelijke context
- een evenwichtig oordeel kunnen geven over architectuur, cultuurhistorie en bouwhistorie vanuit een breed perspectief
- goede communicatieve eigenschappen

Kandidaten kunnen geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Amsterdamse gemeentebestuur.

Vergoeding
Vacatiegeld € 100,50 per uur. De tijdsbesteding is gemiddeld 12 uur per maand.

Meer informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Paul Rosenberg, secretaris van de
commissie, telefoon 06 12462541.

Procedure
Sollicitaties stuurt u vóór 9 september 2018 per e-mail aan p.rosenberg@amsterdam.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


SECRETARIAAT

Er zijn op dit moment geen vacatures.