andreaskruizen

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Vanaf 1 januari 2017 is de Commissie voor Welstand en Monumenten gewijzigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit verschillende subcommissies. Drie gebiedsgerichte subcommissies (Subcommissie 1, 2 en 3) adviseren bij uiteenlopende vergunningaanvragen aan de hand van het vastgesteld welstandsbeleid en het vigerend monumentenbeleid.

De Subcommissie Aanwijzing Monumenten adviseert over de plaatsing van panden en objecten op de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst. De Subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit adviseert in een vroeg stadium van de planontwikkeling over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving.


Hier kan eventueel een uitlegtekstje o.i.d.

Deze site is ingericht om voor elk adres in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling,  welke criteria van toepassing zijn en welke welstandsadviezen ervoor zijn gegeven.

Op de interactieve kaart kunt u inzoomen tot straatniveau en met een enkele muisklik voor die locatie de criteria opvragen.


Afscheid Marianne Loof

Afscheid Marianne Loof

Marianne Loof, die op 1 mei 2017, na zes jaar afscheid neemt als voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, licht de vernieuwing van de CRK toe, en gaat in op de basisprincipes van het advieswerk: "De stad is een sterk weefsel, een geheel dat uitstijgt boven het individuele pand". Lees het interview met Marianne Loof in de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.


Fietsen met Welstand

Fietsen met Welstand

Commissie voor Welstand en Monumenten 2010-2015

Hoe wordt er aan Amsterdam gebouwd? En wat is de rol van de Commissie voor Welstand en Monumenten daarbij? We kunnen er van alles over vertellen, maar eigenlijk moet je het gewoon zien! Daarom hebben we zes fietsroutes gemaakt langs 90 projecten die tussen 2010 en 2015 door de commissie beoordeeld zijn. Sommige zijn nog in aanbouw, andere staan er alweer een tijdje. Band lek? Of begint het net te regenen? Maak dan op deze site alvast een virtueel rondje.

Bekijk de stad eens met een andere blik: stap op de fiets en laat je verrassen door de schoonheid van Amsterdam.

www.fietsenmetwelstand.nl


Vaststelling welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016

Vaststelling welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat bij raadsbesluit van woensdag 14 september 2016 de geactualiseerde welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016 is vastgesteld. Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.

Welstandsnota

In De Schoonheid van Amsterdam zijn de welstandscriteria en welstandskaders vastgelegd die worden toegepast bij de beoordeling van bouwplannen en bij de beoordeling van reclame-uitingen aan onroerend goed. De praktijk heeft uitgewezen dat er behoefte is aan aanvullende beoordelingscriteria voor enkele specifieke bouwwerken, zoals zonnepanelen- en collectoren, winkelpuien, zonwering, installaties, gevelreclame en kiosken. Daarnaast brengt nieuw en/of aangepast beleid een aantal inhoudelijke wijzigingen met zich mee.

De technische wijzigingen betreffen onder andere diverse beleidsstukken die in de periode tussen de inwerkingtreding van de welstandsnota op 9 september 2013 en de wijziging van het bestuurlijk stelsel op 19 maart 2014 in de stadsdelen zijn vastgesteld. Tot slot zijn redactionele wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de wijziging van het bestuurlijk stelsel en ter voorkoming van  misverstanden c.q. interpretatieverschillen.