Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Links en downloads


LINKS


DOWNLOADS

De Schoonheid van Amsterdam 2016 bestaat uit de welstandsnota en een bijlage. Ze zijn samen met de gebieds- en niveaukaart uit de nota als download beschikbaar:

 

 

Voor de afhandeling van veelvoorkomende kleine bouwplannen wordt gebruik gemaakt van:

 

De geschiedenis van 111 jaar Welstandsadvisering: