Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Subcommissies


Subcommissies

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft vijf subcommissies. 

Subcommissie 1, 2 en 3 adviseren over (concept-) aanvragen omgevingsvergunning in bepaalde delen van de stad. Elke subcommissie bestaat uit vier leden waarvan één architectuurhistoricus. In voorkomende gevallen worden de subcommissies geadviseerd door een deskundige op het gebied van woonboten, historische schepen of beeldende kunst.

Subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit adviseert over stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische ontwikkelingen en andere onderwerpen die van belang zijn voor de visuele kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het accent ligt op een integrale advisering over alle ruimtelijke aspecten in een vroeg stadium van de planvorming.

Subcommissie Aanwijzing Monumenten adviseert over plaatsing van panden en objecten op de gemeentelijk of rijksmonumentenlijst en bestaat uit de drie architectuurhistorici uit de subcommissie en een bouwhistoricus.

Subcommissie 1: adviseert over de binnenstad
Subcommissie 2: adviseert over de 19e eeuwse Ring en de Gordel '20-'40
Subcommissie 3:

adviseert over Amsterdam-Noord, de Westelijke Tuinsteden, Buitenveldert, Zuidoost, Weesp, IJburg, de Zuid-as en Westpoort

Subcommissie Aanwijzing Monumenten

adviseert over het gebied van de gehele gemeente

Subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit

adviseert over het gebied van de gehele gemeente