Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Welstandsgegevens voor dit adres


van Eeghenstraat 70-72

 
Zaaknummer: CWM-2017-011513
Aanvraagnummer: OLO
Advies aan: Stadsdeel Zuid
 
advies CWM welstand - CWM-2017-011513-002 - Conceptaanvraag - Nieuwbouw
Behandeld: 14-02-2018 door CWM Commissie II B

Niet akkoord
Aanleiding
Voor het nieuwe woongebouw met ondergrondse parkeergarage in de 19de-eeuwse setting aan de rand van het Vondelpark wordt een gewijzigd plan voorgelegd.
De centrale vraag is of het ontwerp voor de stadsvilla consistent is in zichzelf en passend is voor deze locatie.

Conclusie
De hoofdopzet van het volume is verbeterd en voorstelbaar op deze locatie. Het ontwerp vormt echter nog steeds een enigszins hybride combinatie van twee concepten en is daardoor onvoldoende consistent.

Onderbouwing
Hoewel de uitwerking van het concept is verbeterd, signaleert de commissie dat er nog steeds twee verhaallijnen door elkaar lopen in het ontwerp. Dit komt het eindbeeld niet ten goede; het consistent doorzetten en subliem uitwerken van één concept maakt het plan zuiverder.
Het hoofdvolume is sterk verbeterd doordat het concept van golvende gevels aan de parkzijde is komen te vervallen; dit resulteert in een helder en robuust volume. De wallpaper behandeling van het stoere volume met de specials als tweede laag is sterk. De uitvoering van de wintertuinen, serres en balkons aan de parkzijde en de dakopbouw op het dakterras contrasteren in hun materialisering en minimalistische vormgeving met de monumentale specials en vormen daardoor een aantasting van het hoofdconcept. De commissie adviseert ook voor deze onderdelen een uitwerking te ontwerpen die aansluit op de aanpak van de specials. Ook de uitvoering van de spekbanden, die zelfs gedeeltelijk over de kozijnen heen leiden, is nog niet overtuigend. De inventarisatie van de specials is grondig en dient nu vertaald te worden in een overtuigende materialisering.

Aandachtspunten / aanbevelingen
De commissie adviseert ook het tuinhek aan de straatzijde en de dakopbouw mee te nemen in de behandeling van het gebouwconcept.

advies CWM welstand - CWM-2017-011513-001 - Conceptaanvraag - Nieuwbouw
Behandeld: 27-09-2017 door CWM Commissie II B

Niet akkoord
Aanleiding
In de 19de-eeuwse setting aan de rand van het Vondelpark wordt een nieuw woongebouw met ondergrondse parkeergarage gerealiseerd.
De centrale vraag is of het ontwerp voor de stadsvilla consistent is in zichzelf en passend is voor deze locatie.

Kader
Welstandsnota: De Schoonheid van Amsterdam 2016
Ruimtelijk systeem: 19de-eeuwse Ring, Villa's en herenhuizen (3C)
Gebied: Vondelstraat Willemspark (0330)
Waardering: Basis Orde
Welstandsniveau: Bijzonder

Conclusie
Het ontwerp vormt een hybride combinatie van twee concepten en is daardoor onvoldoende consistent. De hoofdopzet van het volume is voorstelbaar op deze locatie.

Onderbouwing
De commissie signaleert dat er momenteel twee verhaallijnen door elkaar lopen in het ontwerp. Dit komt het eindbeeld niet ten goede; het consistent doorzetten en subliem uitwerken van slechts één van de concepten maakt het plan zuiverder. Enerzijds wordt het hoofdvolume vormgegeven door het (golvend) naar binnen plaatsen van de hoofdentree en de dakterrassen. Anderzijds wordt het gebouw versierd met citaten van monumentale gebouwen in de omgeving. Om een platte collage van fragmenten te voorkomen dienen deze ornamenten op een sublieme wijze te worden aangepakt en uitgewerkt. Het gebruik van een balkon aan de daklaag, alsook het toepassen van hardglazen balkonhekken, is in het ruimtelijk systeem 19de-eeuwse ring niet toegestaan.

Aandachtspunten / aanbevelingen
De detaillering van het dakvlak met goot en schuine vlakken in metselwerk vraagt, in verband met veroudering, om extra inventieve oplossingen. Er is bij de behandeling gesproken over het voornemen om dakterrassen op het hoge dak te realiseren. Indien dit werkelijk wordt doorgezet dienen zowel CRK als R&D hierover te adviseren aangezien dit buiten de beschikbare bestemmingsplanhoogte valt.

Adres

Amsterdam Van Eeghenstraat 70

Criteria zoeken

Adviezen zoeken