Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Welstandsgegevens voor dit adres


Van Eeghenstraat 70-72

 
Zaaknummer: CWM-2019-003664
Aanvraagnummer: OLO
Advies aan: Stadsdeel Zuid
 
advies CWM welstand - CWM-2019-003664-001 - Conceptaanvraag - Nieuwbouw
Behandeld: 24-04-2019 door CWM Commissie II B

Niet akkoord
Aanleiding
In een 19de-eeuwse setting aan de rand van het Vondelpark wordt het bestaande pand gesloopt en een nieuw woongebouw met ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. De centrale vraag is of het ontwerp voor de stadsvilla van voldoende architectonische kwaliteit is en past in de omgeving.

Kader
Nota: Schoonheid van Amsterdam 2016
Ruimtelijk systeem: 19de-eeuwse Ring (3), Villa's en herenhuizen (3C)
Gebied: Vondelstraat Willemspark (0330)
Orde: Basis
Niveau van welstand: Bijzonder welstandsniveau
Monument: Nee

Conclusie
Het ontwerp vormt op te veel punten een contrast met de karakteristieke villa's en herenhuizen in de directe omgeving. Het pand is te grootschalig en is zowel in de gevelopbouw en als in de architectonische uitwerking onvoldoende afgestemd op de karakteristieken van de 19e-eeuwse ring.

Onderbouwing
De commissie heeft waardering voor het hoge ambitieniveau en de zorgvuldigheid van de detaillering. Een moderne en eigentijdse interpretatie van een stadsvilla op deze locatie is voorstelbaar. Het voorliggende ontwerp is echter onvoldoende ingebed in de omgeving. Gezien de hoge waardering van de stedenbouwkundige structuur (zone A) en ligging tussen monumentale panden is een goede inpassing in het straatbeeld van groot belang. De commissie acht met name een karakteristieke gevelopbouw van bescheiden plint (souterrain met beletage), verdiepingslagen en terughoudende kap belangrijke uitgangspunten. De karakteristieke gevelopbouw dient zich ook te manifesteren aan de achterzijde. Gezien de ligging aan het park geldt ook voor de achtergevel een bijzonder welstandsniveau. Door het uitgraven van de tuin ontstaat een disproportioneel hoge plint die zeer a-typisch is. Ook de diepe balkons zijn niet passend voor een alzijdige stadsvilla. In het voorliggende ontwerp ontbreekt tevens een herkenbare kap. De commissie merkt op dat buitenruimtes aan de kap en zichtbare installaties, dakopbouwen en dakterrassen het kapprofiel verstoren.
Ten aanzien van de architectonische uitwerking contrasteren de gevels in de open-dicht verhouding met de omgeving. Er is sprake van grote glasvlakken met smalle penanten in plaats van een meer gesloten gevel met gevelopeningen. Mede door de verglaasde hoeken mist het pand de stevige en solide aansluiting op maaiveld die karakteristiek is voor 19de-eeuwse panden. Het pand contrasteert tevens in kleur en materiaal. Een glanzend keramisch materiaal voor de gevels acht de commissie voorstelbaar. De toepassing van RVS speklagen en hekwerken is in alle opzichten te afwijkend en niet toegestaan.
In algemene zin adviseert de commissie te onderzoeken hoe het pand zich gaat inweven in het straatbeeld. Zij adviseert hierin ook het maaiveld inzichtelijker te maken en de aansluiting op de directe omgeving. Het onderbrengen van de parkeerplaatsen in een ondergrondse parkeergarage is een grote kwaliteitsverbetering voor de tuin en de visuele relatie met het Vondelpark. De subtiele oplossing van een autolift waardoor de ingang niet zichtbaar is, waardeert de commissie.

Adres

Van Eeghenstraat 70-72

Criteria zoeken

Adviezen zoeken