Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

De commissieleden

Foto van ...

De commissieleden

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke commissie en bestaat uit onafhankelijke en ambtelijke deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, architectuurhistorie, landschap en openbare ruimte. Voor de beoordeling van aanvragen voor woonboten, historische schepen en kunst in de openbare ruimte, maakt de commissie gebruik van de adviezen van specialisten (adviseurs).

De voorzitter en de leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden op voorstel van het college van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad benoemd. De adviseurs van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

De voorschriften ten aanzien van de samenstelling, inrichting en werkwijze van de commissie zijn vastgelegd in de Verordening op de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam.

In de zomerperiode worden jaarlijks de vacatures voor commissieleden opengesteld. De advertentie hiervoor is te vinden op onze website en de dagbladen.