Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Proclaimer


Disclaimer website

Algemeen 

Het onderstaande is van toepassing alle informatie op de website www.welstand.amsterdam.nl. Door de website www.welstand.amsterdam.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website www.welstand.amsterdam.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De informatie op www.welstand.amsterdam.nl is door de Commissie van Welstand en Monumenten Amsterdam met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie gepubliceerd op deze website onvolledig of onjuist is of fouten bevat.
Commissie van Welstand en Monumenten Amsterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Verwijzingen

Commissie van Welstand en Monumenten Amsterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bestanden en/ of websites waarnaar vanaf deze website wordt verwezen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Commissie van Welstand en Monumenten Amsterdam of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Commissie van Welstand en Monumenten Amsterdam. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Commissie van Welstand en Monumenten Amsterdam.