Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Links en downloads


LINKS


DOWNLOADS

De Schoonheid van Amsterdam 2016 (derde herziening april 2021) bestaat uit de welstandsnota en een bijlage. Ze zijn samen met de niveaukaart en de kaart ruimtelijke systemen uit de nota als download beschikbaar:

 

 

 

Onderstaande overzichten geven aan welke technische wijzigingen zijn verwerkt ten opzichte van de in september 2016 vastgestelde welstandsnota:

 

 

 

Voor de afhandeling van veelvoorkomende kleine bouwplannen wordt gebruik gemaakt van:

 

In aanvulling op de Nota de Schoonheid van Amsterdam is er op 18 juli 2018 specifiek welstandsbeleid voor wonen op het water vastgesteld:

 

 

De geschiedenis van 111 jaar Welstandsadvisering: