Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

woonboten

Woonboten en historische schepen


Woonbootvergunning

Indien u het uiterlijk van een woonboot wilt veranderen, een woonboot wilt vervangen of een nieuwe woonboot wilt aanmelden dan heeft u een vergunning nodig. 

Voor meer informatie over regelgeving voor woonboten, kijk op de website van de gemeente Amsterdam.

Hoe beoordeelt de gemeente mijn aanvraag voor een vergunning voor een woonboot?

Uw aanvraag wordt allereerst op volledigheid gecontroleerd. Bekeken wordt vervolgens of het ontwerp nautisch in orde is, of het veilig is, aan de milieu-eisen voldoet en of het past op de locatie. De beoordeling van de esthetische kwaliteit maakt deel uit van de vergunningsprocedure. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert aan B en W en het dagelijks bestuur van de stadsdelen over het ontwerp, de materialisering en detaillering en de inpassing van een woonboot in de omgeving.

De rol van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt de esthetische kwaliteit en de stedenbouwkundige inpassing van het ontwerp aan de hand van door B en W vastgestelde criteria.

In aanvulling op de Nota de Schoonheid van Amsterdam is er op 18 juli 2018 specifiek welstandsbeleid voor wonen op het water vastgesteld:

Welstand op het water 2018  

De Commissie beschikt over de deskundigheid van een woonbootadviseur en adviseur historische schepen en brengt haar advies uit aan B en W en aan het dagelijks bestuur van de stadsdelen.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Indien het door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uitgebrachte advies aan B en W of aan het dagelijks bestuur van een stadsdeel wordt overgenomen en u bent het niet eens met de strekking van de beschikking, dan kunt u een aan B en W of het dagelijks bestuur gericht bezwaarschrift indienen. 

Waar moet ik een vergunning voor woonboten aanvragen?

Voor informatie over het aanvragen van een vergunning voor een woonboot kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen van uw stadsdeel.