Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Sloterplas

KWALITEITSTEAM DE NIEUWE MEERVAART

Op 5 januari 2021 heeft het College van B&W opdracht gegeven aan de toenmalige CRK tot het inrichten van een kwaliteitsteam ‘de Nieuwe Meervaart en Omgeving’. Aanleiding daartoe was het besluit van de Raad om een nieuw theater te bouwen in of aan de oever van de Sloterplas.

In afwachting van verdere bestuurlijke besluitvorming over de locatie is het kwaliteitsteam op dit moment niet actief. De laatste openbare vergadering was op 22 november 2022. 


Komende evenementen


    

 


Leden

  • Han Michel                      voorzitter
  • Yttje Feddes                    landschapsarchitect
  • Annuska Pronkhorst       cultuurhistoricus
  • Ton Schaap                     stedenbouwkundige
  • Robert Winkel                 architect