Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Sloterplas

KWALITEITSTEAM DE NIEUWE MEERVAART

Op 5 januari 2021 heeft het College van B&W opdracht gegeven aan de CRK tot het inrichten van een kwaliteitsteam ‘de Nieuwe Meervaart en Omgeving’. Aanleiding daartoe is het besluit van de Raad om een nieuw theater te bouwen in of aan de oever van de Sloterplas. De Raad wil dat het theater niet wordt benaderd als een geïsoleerd bouwproject maar dat in overleg met bewoners en betrokkenen een plan wordt gemaakt waarin ook de openbare ruimte van de plasoever en Meer en Vaart zijn betrokken. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, zal dit kwaliteitsteam in alle stadia van verkenning, ontwerp en uitwerking sturen op integrale omgevingskwaliteit. Wanneer een formeel advies wordt geformuleerd ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming, zal in openbaarheid worden vergaderd. Het kwaliteitsteam wordt gevormd uit leden van de CRK aangevuld met externe adviseurs. Han Michel is benoemd als (gedelegeerd) voorzitter.  


Komende evenementen


    

 


Leden

  • Han Michel                      voorzitter
  • Yttje Feddes                    landschapsarchitect
  • Annuska Pronkhorst       cultuurhistoricus
  • Ton Schaap                     stedenbouwkundige
  • Robert Winkel                 architect