Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Complex 50

Renovatie Complex 50


Ingrepen complex 50

Ingrepen renovatie

  • nieuwe gevels, optoppen en wijziging typologie, vernieuwen installaties
  • onbewoond


Kenmerken complex 50

Kenmerken verduurzaming

  • nieuwe gevels met HR++ glas, houten kozijnen
  • nieuwe installaties met LTV en blokverwarming

 

  • blok voorbereid op toepassen PV panelen
  • mechanische ventilatie met roosters in puien

  • Energielabel B na renovatie (inschatting)

Complex 50 detail 1


schema complex 50


Complexgegevens Complex 50

Complexgegevens

  • Eigenaar: Stadgenoot en Rochdale

 

  • Ontwerp: Peeters, 1956

 

  • Renovatie: Vanschagen Architecten, 2000

Waardering conform Welstandsnota
n.v.t., realisatie voor vaststelling ordekaarten