Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Welstandsgegevens voor dit adres


Zeeburgerdijk 59 t/m 109 1094AA Amsterdam

 
Zaaknummer: Z2020-O000239
Aanvraagnummer: 4884497
Advies aan: Stadsdeel Oost
 
CRK monumenten - Z2020-O000239-002 - Aanvraag vergunning Gemeentelijk monument
Behandeld: 18-03-2020 door Commissie 2B

Akkoord onder voorwaarden
PV-panelen op daken van Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn volgens beleid niet toegestaan indien zij zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. De commissie ziet in dit specifieke geval aanleiding om hier in een gewogen oordeel van af te wijken. Daaraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
- het ensemble is, volgens de omschrijving van Monumenten en Archeologie, primair aangewezen als vroeg voorbeeld van sociale volkshuisvesting; bij de aanwijzing speelde de verzorgde architectonische uitwerking een rol, maar niet als doorslaggevend element.
- het ensemble maakt geen deel uit van een beschermd stadsgezicht.
- de verduurzaming van het blok is opgepakt als een totaalopgave waarbij veel architectonische kwaliteit wordt toegevoegd en waarbij met het legplan van de panelen is afgestemd op de architectonische geleding van de gevel
- vanwege de oriƫntatie van het blok is dit dakvlak het enige dat geschikt is voor het leggen van PV-panelen
- doordat de panelen met beugels tussen de pannen worden gemonteerd zijn zij te beschouwen als een losse toevoeging en zijn zij reversibel: na verwijdering heeft het dakvlak zonder verdere inspanning weer zijn oude vorm en aanzicht.

In een eerdere beoordeling in het kader van een conceptaanvraag is aangegeven dat het aanbrengen van PV-panelen op de kap aan de voorzijde van dit monument vraagt om de groots mogelijke zorgvuldigheid qua inpassing. De wijze waarop de panelen nu in clusters zijn gegroepeerd op het dakvlak is akkoord. Wel wordt daarbij als voorwaarde gesteld dat de uitwerkingen van de wijze waarop deze op het dak worden aangebracht nog ter beoordeling worden voorgelegd. Ook een opgave van het type panelen is noodzakelijk. Er wordt uitgegaan van kaderloze matzwarte panelen.

Voorwaarden met betrekking tot overige punten van de aanvraag:
- gevraagd wordt een onderbouwing te leveren voor de gekozen kleurstelling van kozijnen, ramen en deuren;
- details en werkomschrijving van het dakherstel en de nieuwe schoorstenen;
- proefstukken te maken van het metselwerk en voegherstel
De uitvoering en de nadere invulling van deze voorwaarden kunnen afgestemd worden met Monumenten en Archeologie.

CRK welstand - Z2020-O000239-001 - Aanvraag vergunning Wijzigen bestaand gebouw
Behandeld: 18-03-2020 door Commissie 2B

Akkoord onder voorwaarden
PV-panelen op daken van Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn volgens beleid niet toegestaan indien zij zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. De commissie ziet in dit specifieke geval aanleiding om hier in een gewogen oordeel van af te wijken. Daaraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
- het ensemble is, volgens de omschrijving van Monumenten en Archeologie, primair aangewezen als vroeg voorbeeld van sociale volkshuisvesting; bij de aanwijzing speelde de verzorgde architectonische uitwerking een rol, maar niet als doorslaggevend element.
- het ensemble maakt geen deel uit van een beschermd stadsgezicht.
- de verduurzaming van het blok is opgepakt als een totaalopgave waarbij veel architectonische kwaliteit wordt toegevoegd en waarbij met het legplan van de panelen is afgestemd op de architectonische geleding van de gevel
- vanwege de oriƫntatie van het blok is dit dakvlak het enige dat geschikt is voor het leggen van PV-panelen
- doordat de panelen met beugels tussen de pannen worden gemonteerd zijn zij te beschouwen als een losse toevoeging en zijn zij reversibel: na verwijdering heeft het dakvlak zonder verdere inspanning weer zijn oude vorm en aanzicht.

In een eerdere beoordeling in het kader van een conceptaanvraag is aangegeven dat het aanbrengen van PV-panelen op de kap aan de voorzijde van dit monument vraagt om de groots mogelijke zorgvuldigheid qua inpassing. De wijze waarop de panelen nu in clusters zijn gegroepeerd op het dakvlak is akkoord. Wel wordt daarbij als voorwaarde gesteld dat de uitwerkingen van de wijze waarop deze op het dak worden aangebracht nog ter beoordeling worden voorgelegd. Ook een opgave van het type panelen is noodzakelijk. Er wordt uitgegaan van kaderloze matzwarte panelen.

Voorwaarden met betrekking tot overige punten van de aanvraag:
- gevraagd wordt een onderbouwing te leveren voor de gekozen kleurstelling van kozijnen, ramen en deuren;
- details en werkomschrijving van het dakherstel en de nieuwe schoorstenen;
- proefstukken te maken van het metselwerk en voegherstel
De uitvoering en de nadere invulling van deze voorwaarden kunnen afgestemd worden met Monumenten en Archeologie.


Adres

Amsterdam Zeeburgerdijk 59

Criteria zoeken

Adviezen zoeken