Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Overzicht adviezen 2022

 

Advies 2022-1
Fordlocatie Martin Luther Kingpark
Opdrachtgever: Peak Development, stadsdeel Zuid
Datum: 19-1-2022
Advies op herontwikkeling van kantoorgebouw en aanpassing van het park  

Advies 2022-2
Couperusbuurt, Nieuw West
Opdrachtgever: projectteam, Eigen Haard, Stadgenoot
Datum: 16-2-2022
Advies op de renovatie van een woonbuurt

Advies 2022-3
Inrichtingsvoorstellen Stadhouderskade
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 2-3-2022
Advies op de herinrichting van een deel van de Stadhouderskade en het Weteringpark

Advies 2022-4
Scholencluster Meidoornplein, Noord
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 16-3-2022
Advies op stedenbouwkundige modellen en architectonische kaders
 

Advies 2022-5
Regionale Energiestrategie, wind
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 30-3-2022
Advies op ruimtelijk kwaliteitskader  

Advies 2022-6
Houtbouw en circulair
Opdrachtgever: Grond en Ontwikkeling
Datum: 11-5-2022
Themabijeenkomst t.b.v. het aanscherpen van tendercriteria  

Advies 2022-7
De Ruijterkade 5 (Westelijk Stationseiland)
Opdrachtgever: projectteam, CBRE
Datum: 8-6-2022
Advies over de herontwikkeling van een bestaand kantoorgebouw

Advies 2022-8
Parkeergarages Molenwijk (Noord)
Opdrachtgever: De Alliantie
Datum: 6-7-2022
Advies over vervanging van parkeergarages door woongebouwen

Advies 2022-9
Westerpark, St Barbara
Opdrachtgever: R&D en St. Barbara
Datum: 24-8-2022
Advies over de uitbreiding van de begraafplaats met een bezinningscentrum

Advies 2022-10
De Ruijterkade 5 (Westelijk Stationseiland)
Opdrachtgever: projectteam, CBRE
Datum: 31-8-2022
Advies over een aangepast plan voor de herontwikkeling van het bestaande kantoorgebouw

Advies 2022-11
Martin Luther Kingpark, Fordlocatie
Opdrachtgever: Peak Development en Stadsdeel Zuid
Datum: 14-9-2022
Advies over de herontwikkeling van een kantoorgebouw en herinrichting van een deel van het park

Advies 2021-12
Universiteitskwartier Binnenstad, Oudemanhuispoort
Opdachtgever: UvA, Stadsdeel Centrum
Datum: 21-9-2022
Advies over de verbouwing van het UvA-complex Oudemanhuispoort

Advies 2021-13
Onderstations van het elektriciteitsnetwerk
Opdrachtgever: Liander en Tennet
Datum: 28-9-2022
Advies over de ruimtelijke en architectonische inpassing van 29 nieuwe onderstations

Advies 2022-14
Kolenkitbuurt midden en noord (2)
Opdrachtgever: Rochdale, Heren5, Stadsdeel West
Datum: 12-10-2022
Advies op gedeeltelijke vernieuwing van de buurt en het onderzoek naar de mogelijkheden tot verdichting

Advies 2022-15
Verduurzaming Lodewijk van Deysselbuurt
Opdrachtgever: Rochdale, Rijnboutt, Nieuw West
Datum: 9-11-2022
Expertmeeting over de mogelijkheden tot na-isolatie van de naoorlogse woningvoorraad 

Advies 2022-16
Kolenkitbuurt midden en noord (3)
Opdrachtgever: Rochdale, Heren5, Stadsdeel West
Datum: 23-11-2022
Advies op gedeeltelijke vernieuwing van de buurt en het onderzoek naar de mogelijkheden tot verdichting

Advies 2022-17
Noorderpark. Actualisatie westelijk deel 
Opdrachtgever: stadsdeel Nood/ West8
Datum: 7 december 2022
Advies op actualisatie van het parkontwerp, toegangen en verbinding met de Johan van Hasseltzone

Advies 2022-18
Erfgoed en duurzaamheid
Opdrachtgever: Monumenten en Archeologie
Datum: 21 december 2022
Advies op voorstellen tot het vergunningvrij maken en vereenvoudigen van duurzaamheidsmaatregelen voor erfgoed