Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Overzicht adviezen 2020


Advies 2020-1
Wenckebachweg 210-212 (Oratotoren)
Opdrachtgever: projectteam, Zadelhoff
Datum: 15-1-2020
Aanvullend advies

Advies 2020-2
Entreegebied Gulden Winckel (West)
Opdrachtgever: projectteam, Rochdale, Eigen Haard, Stadgenoot
Datum: 12-2-2020
Advies op het toevoegen van woningen en herinrichten van de openbare ruimte

Advies 2020-3
Trompenburgstraat 4-10 (Zuid)
Opdrachtgever: projectteam, CBRE
Datum: 11-3-2020
Advies op het verhogen en uitbreiden van een woonblok

Advies 2020-4
Parnassusweg 101 (Zuid)
Opdrachtgever: projectteam, CBRE
Datum: 11-3-2020
Advies op het renoveren en uitbreiden van een kantoorgebouw

Advies 2020-5
Ringparkgebouw (Rembrandtpark, West)
Opdrachtgever: projectteam, Boelens de Gruyter
Datum: 25-3-2020
Advies op renovatie van een bestaand kantoor en het toevoegen van twee nieuwe gebouwen

Advies 2020-6
Universiteitskwartier Binnenstad
Opdrachtgever: projectteam, UVA
Datum: 22-4-2020
Advies op masterplan

Advies 2020-7
Winkelcentrum Buikslotermeerplein en CAN-gebied (Noord)
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 6-5-2020
Advies op raamwerk openbare ruimte en ambitiedocument

Advies 2020-8
Amstelgebouw, Kavel A (Prins Bernhardplein)
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 20-5-2020
Advies op aanpassing stedebouwkundig plan en architectonische uitwerking

Advies 2020-9
Tweede Mariniersbrug (Dijksgracht)
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 27-5-2020
Advies op locatiekeuze van een tweede langzaamverkeersbrug

Advies 2020-10
Klokkenhof, Surinameplein
Opdrachtgever: transformatieteam Zuid
Datum: 17-6-2020
Advies op voorstel voor herontwikkeling van het bestaande complex

Advies 2020-11
Osdorp, De Nieuwe Meervaart
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 1-7-2020
Advies op het ambitiedocument en procesvoorstel voor regie op de ruimtelijke kwaliteit

Advies 2020-12
Amsterdam Museum
Opdrachtgever: DB stadsdeel Centrum
Datum: 15-7-2020
Advies op de restauratie, vernieuwing en uitbreiding van het bestaande complex

Advies 2020-13
Rokin, warenhuizen Hudson's Bay
Opdrachtgever: DB Centrum
Datum: 19-8-2020
Advies op luchtbruggen, de steeg en programmering van de begane grond

Advies 2020-14
Amsterdamse Bengnorm
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 26-8-2020
Advies op mogelijke consequenties van de nieuwe norm voor de ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam

Advies 2020-15
Amsterdam Museum
Opdrachtgever: DB stadsdeel Centrum
Datum: 2-9-2020
Advies op de restauratie, vernieuwing en uitbreiding van het bestaande complex

Advies 2020-16
Kademuren
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 9-9-2020
Advies op het beeldkwaliteitplan en koppelkansen

Advies 2020-17
Montessori Lyceum Amsterdam
Opdrachtgever: MLA en Stadsdeel Zuid
Datum: 30-9-2020
Advies op de voorgenomen verbouwing en uitbreiding van het gebouw aan de Hobbemakade

Advies 2020-18
World Fashion Centre
Opdrachtgever: MRP Development en projectteam
Datum: 7-10-2020
Advies op de renovatie en uitbreiding van het gebouwencomplex

Advies 2020-19
Universiteitskwartier: BG5
Opdrachtgever: College, DB en UVA
Datum: 14-10-2020
Advies op de restauratie en uitbreiding van het Eerste Klinisch Ziekenhuis

Advies 2020-20
Stedelijke vernieuwing Nieuw West
Opdrachtgever: directies/ College van B&W
Datum: 18-11-2020 én 25-11-2020
Advies op de verhouding tussen sloop- nieuwbouw en behoud van bestaande stedelijke structuren

Advies 2020-21
Tennispark Sloterplas, Jan Evertsenstraat
Opdrachtgever: projectteam en supervisor
Datum: 9-12-2020
Advies op de herontwikkeling van het tennispark en het toevoegen van circa 600 woningen

Advies 2020-22
Tendertool circulaire gevels
Opdrachtgever: projectteam
Datum: 16-12-2020
Advies over samenhang tussen verschillende duurzaamheidseisen mede i.h.k. van de invoering van de Amsterdamse Bengnorm