Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Ruimtelijke Systemen


RUIMTELIJKE SYSTEMEN

De ruimtelijke systemen vormen een belangrijke pijler van het welstandsbeleid. Als plannen niet met de criteria voor ‘veel voorkomende kleine bouwplannen’ of ‘categorieën’ te beoordelen zijn, moet de omgeving worden meegewogen. De beschrijvingen en uitgangspunten van de ruimtelijke systemen zijn  opgenomen op deze website. Deze geven aan met welke hoofdeigenschappen een ontwerper rekening moet houden bij het maken van plannen.

Ruimtelijke systemen
De ruimtelijke systemen vormen het patroon van de stad. Het zijn zones waarin de bebouwing een gelijksoortig karakter heeft. De negentiende eeuwse bebouwing net buiten de Singel is anders van karakter dan de huizen in dorpen als Driemond of het Noordelijk buitengebied. Wijzigingen aan bedrijfshallen in het havengebied vragen om een andere beoordeling dan woningen op IJ-burg.

Amsterdam onderscheidt de volgende ruimtelijke systemen: