Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

IJ bij zonsondergang

SUBCOMMISSIE INTEGRALE OMGEVINGSKWALITEIT (SIOK)

De SIOK (Intergale Commissie) heeft tot doel in een relatief vroege fase van stedelijke projecten het stadsbestuur te adviseren over de architectonische, stedebouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische kansen en beperkingen die het initiatief omgeven. Daarom is de SIOK samengesteld uit onafhankelijke leden die met name op het vlak van ruimtelijke ontwerp en stedelijk erfgoedbeheer deskundig zijn. De adviezen van de SIOK zijn bedoeld om de portefeuillehouders, initiatiefnemers en de ambtelijk betrokkenen te helpen een project te definiëren dat bijdraagt aan de kwaliteit van de stad en van het stedelijke leven. Behandeling van een project in de SIOK vervangt niet de finale toetsing in een van de drie subcommissies. De bedoeling van een vroege advisering is wel dat ten tijde van een latere behandeling in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning geen fundamentele kwalitatieve of programmatische kwesties meer hoeven te worden bediscussieerd.

Behandeling van een initiatief of project in de Integrale Commissie kan verschillende doelen dienen:
- brainstormen over de ruimtelijke kansen en beperkingen van het initiatief
- duiden van de architectuur- of stadshistorische betekenis van het initiatief
- aanscherpen van de balans tussen de kenmerken van de locatie en het programma van eisen
- definiëren van de kwalitatieve hoofd- en bijzaken en beoordelingscriteria in het project
- sparren over de kwalitatieve componenten in een aanbestedingsdossier
- adviseren over architectenkeuze of supervisiestructuur van een ontwikkelingstraject.

Samenstelling SIOK/ Integrale Commissie (deze kan variëren naar gelang het onderwerp)

  • Robert Winkel, voorzitter (tevens alg. voorzitter COK)
  • Dana Ponec, architectlid (tevens voorz. subcie. 1)
  • Irma van Oort, architectlid (tevens voorz. subcie. 2)
  • Do Janne Vermeulen, archit.lid (tevens voorz. subcie. 3)
  • Paul de Ruiter, lid duurzaam bouwen
  • Hanneke Kijne, lid landschap en openbare ruimte
  • Jeroen Ruitenbeek, lid stedenbouw
  • Marten Wassmann, lid stedenbouw
  • Freek Schmidt, lid cultuurhistorie (tevens voorz. CAM)

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Paul Rosenberg

algemeen secretaris Commissie Omgevingskwaliteit

p.rosenberg@amsterdam.nl 06 1246 2541